Het gilde stelt zich ten doel zoals dat reeds bestond en in het algemeen het gilde in stand te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en gildetradities in hun volle omvang te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, rekening houdend met de eigentijdse omstandigheden en daardoor – in overeenstemming met de bedoelingen van de oprichters der koperslagersgilden – in het belang der gilde werkzaam te zijn onder handhaving en met behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.  

Hoe doen we dat.


Het gilde tracht zijn doel te bereiken door het bijvoorbeeld regelmatig werkavonden te houden, de nodige

vergaderingen te beleggen en daar waar zinvol deel te nemen aan promotieactiviteiten zoals jaarmarkten,

tentoonstellingen, enz.

 

Belangrijk is ook de onderlinge band van gildeleden en andere gilden te behouden en uit te breiden.

Het in stand houden, uitbreiden,uitdragen  en overdragen van de verzamelde vakkennis en ervaring alsmede de culturele waarden die met het gilde verbonden zijn.

Meer hierover is te lezen en te zien onder het hoofdstuk activiteiten.

  • Laatste wijziging: woensdag 05 april 2023, 19:05:30.