De werkavonden vinden plaats in de praktijkruimte van een technische school waarbij verschillende machines en hulpmiddelen ter beschikking staan.

Tijdens de praktijkbijeenkomsten worden doorgaans individuele eigen werkstukken vervaardigd.

Op deze avonden worden ook veel praktische ervaringen uitgewisseld en vinden soms, naar het doel van het gilde gerichte, educatieve activiteiten plaats.

Naar aanleiding van bijzondere vragen kan een enkele keer aan een gezamenlijk werkstuk worden gewerkt.

Meestal zullen dit goodwillprojecten zijn die soms een kleine bijdrage aan de gildekas kunnen opleveren.

Commerciële opdrachten worden door het gilde niet aanvaard.

Een belangrijke activiteit van het gilde is de jaarlijkse uitstap. Alle leden met hun partner nemen hier in principe aan deel. Doorgaans heeft deze uitstap een naar de aard van het gilde gericht cultureel en of educatief element in zich. Voor de nodige persoonlijke uitwisselingen tussen de leden en hun partners onderling is ook volop gelegenheid tijdens het diner waarmee de jaarlijkse uitstap gewoonlijk wordt afgesloten.

Een andere belangrijke activiteit is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voor deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. Hij vindt normaliter in de maand juni plaats.

Tijdens deze vergadering wordt verslag gedaan en rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Tevens worden er de nodige belangrijke en strategische beslissingen aangaande het gilde genomen en wordt in voorkomende vacatures voorzien.

Naast de vaste activiteiten van het gilde wordt op verzoek, mondjesmaat en ad hoc, deelgenomen aan promotionele activiteiten waarbij het presenteren van het gilde en zijn activiteiten voorop staat.

Vaak vindt dit op persoonlijke titel door een van de leden plaats waarbij een verwijzing naar het gilde op zijn plaats is.

Een enkele keer per jaar wordt op initiatief van een of meer leden een excursie georganiseerd.

Deze excursies hebben meestal een aan de activiteiten van het gilde verwante bestemming.

  • Laatste wijziging: woensdag 05 april 2023, 19:05:30.